Małgorzata Płoszańska

Psychoterapeuta

"Wierzę, że w każdym człowieku drzemie siła, aby dokonać niemożliwego."
Małgorzata Płoszańska
Psychoterapeuta

O mnie

Obecnie uczestniczę w szkoleniu do otrzymania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień (zaświadczenie nr 1707/S/2022) organizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Kurs ukierunkowany jest na pracę z pacjentem w nurcie integracyjnym, co pozwala na indywidualne podejście do konkretnego problemu pacjenta.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi doświadczającymi wykluczenia społecznego i będących w kryzysie nie tylko z uwagi na uzależnienie. Doświadczenie jako terapeuta zdobywam pracując w placówkach pomocowych, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień BOROWIK prowadząc zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Cały czas podnoszę swoje kompetencje zawodowe biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach mających na celu wzmocnienie jednostki do efektywnego zaangażowania i wprowadzenie istotnych zmian w życiu.

Past positions
Apple, Product Designer
2020-2021
Webflow, Senior Designer
2018-2020
Airtable, Brand Designer
2015-2018
Before you book!
1. Minimum stay is 28 days
2. Select "1 adult" after search
3. Contact us if no availability
Save my spot