Bogna Kotulak

Psychoterapeuta

"Największą wartością jest dla mnie dobro Pacjenta."
Bogna Kotulak
Psychoterapeuta

O mnie

Jestem absolwentką Akademii Bydgoskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii.

Posiadam ponad 25-letni staż pracy. W 2009 r uzyskałam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nr SP/0426/2009.  Ukończyłam wiele szkoleń, między innymi: Studium Metod Psychokorekcyjnych przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie oraz Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Pracuję w nurcie behawioralno- poznawczym.

Swoje doświadczenie zdobywałam: w Ośrodku Rehabilitacyjno- Readaptacyjnym Monar koło Lublina, Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej w Bydgoszczy, Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Ministerstwa Zdrowia w Piastowie, Zakładzie Karnym dla Kobiet w Grudziądzu, Poradni, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo I Psychicznie Chorych w Świeciu.

Pomagam osobom uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych, osobom współuzależnionym, osobom z problemami adaptacyjnymi na skutek przeżytych traum, Dorosłym Dzieciom Alkoholików.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Jako psychoterapeuta nieustannie się rozwijam i doskonalę swoje umiejętności, ponieważ największą wartością jest dla mnie dobro Pacjenta.

Past positions
Before you book!
1. Minimum stay is 28 days
2. Select "1 adult" after search
3. Contact us if no availability
Save my spot